ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ

Μάιος 3, 2010 στις 13:29 μμ

Ψαλτήριον τερπνόν 01 Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω {mp3}123456{/mp3} 02 Κύριε ο Κύριος {mp3}1234567{/mp3} 03 Κύριος ποιμαίνει με {mp3}132{/mp3} 04 Άσατε […]

Εσπερινός

Μάιος 3, 2010 στις 13:29 μμ

  Εσπερινός 01 Εισελεύσομαι {mp3}01{/mp3} 02 Ανοιξαντάρια {mp3}02{/mp3}   03 Πάντα εν σοφία {mp3}03{/mp3}