ΡΟΥΑΜΠΗ

Η Κατάθεση του Θεμελίου Λίθου Εκκλησίας στο έργο της Ραουάμπη

1
Φεβρουάριος 18, 2013 στις 16:47 μμ

Την Τρίτην, 30ην Ιανουαρίου/ 11ην Φεβρουαρίου 2012, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του […]