Η Κατάθεση του Θεμελίου Λίθου Εκκλησίας στο έργο της Ραουάμπη

Loading...


Την Τρίτην, 30ην Ιανουαρίου/ 11ην Φεβρουαρίου 2012, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Πατριαρχικού εν Βηθλεέμ Επιτρόπου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, του εν Ραμάλλα ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος, του εν Μπιρζέτ ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου, του εν Φχες ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου και του οικονόμου π. Ήσσα Μούσλεχ επεσκέφθη τον πλησίον της Ραμάλλας ανεγειρόμενον κτιριακόν συγκρότημα «Ραουάμπη» υπό του εκ Νεαπόλεως Παλαιστινίου κ. Μπασιάρη Ιλ Μάσρη.

Το κτιριακόν συγκρότημα τούτο είναι χωρητικότητος εξ χιλιάδων στρεμμάτων, περιέχει πολυκατοικίας δια κοιτοίκησιν οικογενειών, στέγασιν γραφείων, στέγασιν σχολείων, εργοταξίου και ποικίλων άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων.

Το έργον τούτο είναι πολύπλευρον και θα προσφέρη κατοικίαν και εργασίαν εις χιλιάδας Παλαιστινίους εκ Ραμάλλας και των περιχώρων αυτής.

Εις κατάλληλον χώρον του έργου/ project τούτου, ο Μακαριώτατος έθεσε τον θεμέλιον λίθον Εκκλησίας, η οποία θα ανεγερθή και θα χρησιμοποιηθή υπό των Ορθοδόξων μελών του Πατριαρχείου της πόλεως ταύτης και των ομόρων αυτής κωμών Ραμάλας, Μπιρζέτ, Τζίφνας κ. α.

Επί τη εκδηλώσει ταύτη κ. Μπασιάρη Ιλ Μάσρη παρέθεσε γεύμα εις την Πατριαρχικήν συνοδείαν.