Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ

Πόσες και ποιές είναι οι Αγγελικές Δυνάμεις

Μάιος 18, 2017 στις 13:04 μμ

Του Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα: Οι άγγελοι δημιουργήθκαν πρίν από τον ορατό κόσμο και τον άνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο […]

Πόσες και ποιές είναι οι Αγγελικές Δυνάμεις

Ιούλιος 13, 2016 στις 18:18 μμ

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΙ Του Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα Οι άγγελοι δημιουργήθκαν πρίν από τον ορατό κόσμο και τον […]