πύρινη φλόγα

Με την πύρινη φλόγα

Σεπτέμβριος 16, 2017 στις 15:21 μμ

Ένας αδελφός, εκστατικός από την ακριβή απάντησιν που του έδωσε στο πρόβλημά του , τον ερωτά: Μα πώς Γέροντα, λαμβάνεις […]

Με την πύρινη φλόγα

Μάιος 22, 2017 στις 13:15 μμ

Ένας αδελφός, εκστατικός από την ακριβή απάντησιν που του έδωσε  στο πρόβλημά του , τον ερωτά: Μα πώς Γέροντα, λαμβάνεις […]

Με την πύρινη φλόγα

Μάιος 26, 2016 στις 17:24 μμ

Ένας αδελφός, εκστατικός από την ακριβή απάντησιν που του έδωσε  στο πρόβλημά του , τον ερωτά: –      Μα πώς Γέροντα, […]