Πϊσιος

Ο Γέροντας Παϊσιος: «Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς εύκολα πνευματικό»

15
Ιούλιος 20, 2012 στις 10:22 πμ

– Γέροντα, όταν κανείς αναγκασθεί για κάποιον λόγο να αλλάξει πνευματικό, χρειάζεται να εξομολογηθεί πάλι αμαρτίες που έχει εξομολογηθεί; – […]