πρόθεση

Όταν η πράξη είναι καλή, αλλά ο σκοπός…

Νοεμβρίου 23, 2016 στις 9:01 πμ

Άγιος Μάρκος ο ασκητής «Υπάρχει πράξις, που φαίνεται καλή, αλλὰ ο σκοπός εκείνου, που την κάνει δεν είναι καλός.

Μνημονεύσεις κεκοιμημένων στη Πρόθεση

Ιούνιος 23, 2016 στις 19:10 μμ

Έλεγε ο Γέροντας: Μακαριστός Ιάκωβος Τσαλίκης Μνημονεύσεις νεκρών στη Πρόθεση (προκαταρκτικό της Θ. Λειτουργίας) – Όταν ο Ιερέας βγάζει μερίδες […]

Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει…

Ιούνιος 23, 2016 στις 17:24 μμ

Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε… «Μακάριε, δεν έφθασες ακόμη […]

Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει

alt
Οκτώβριος 22, 2013 στις 14:12 μμ

Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφθασες ακόμη […]

Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει…

15
Μάιος 29, 2013 στις 20:31 μμ

Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφθασες ακόμη […]

Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει…

15
Μάιος 12, 2013 στις 8:08 πμ

Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφθασες ακόμη […]

Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει…

15
Μάιος 12, 2013 στις 8:08 πμ

Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφθασες ακόμη […]