Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικοθρησκευτικής Πανηγύρεως 15ης Αυγούστου 2013

Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικοθρησκευτικής Πανηγύρεως 15ης Αυγούστου 2013

.
Αύγουστος 14, 2013 στις 9:11 πμ

Δείτε το πρόγραμμα… ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ώρα 19:00 Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, καταθέσεις στεφάνων στο κενοτάφιο Κ/Δ ²ΕΛΛΗ² από τον […]

Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικοθρησκευτικής Πανηγύρεως 15ης Αυγούστου 2013

.
Αύγουστος 14, 2013 στις 9:11 πμ

Δείτε το πρόγραμμα… ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ώρα 19:00 Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, καταθέσεις στεφάνων στο κενοτάφιο Κ/Δ ²ΕΛΛΗ² από τον […]