Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης υπέγραψε η ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Κρήτη με τις ευλογίες του Οικ. Πατριάρχη και παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης υπέγραψε η ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Κρήτη

.
Αύγουστος 12, 2013 στις 11:40 πμ

Με τις ευλογίες του Οικ. Πατριάρχη και παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Ιστορική στιγμή για τα εκκλησιαστικά δρώμενα,καθώς για πρώτη φορά […]

Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης υπέγραψε η ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Κρήτη

.
Αύγουστος 12, 2013 στις 11:40 πμ

Με τις ευλογίες του Οικ. Πατριάρχη και παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Ιστορική στιγμή για τα εκκλησιαστικά δρώμενα,καθώς για πρώτη φορά […]