ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ

Προτεσταντισμός και οικονομική σκέψη· με αναφορά στην Ελλάδα

1
Μάιος 31, 2013 στις 18:30 μμ

του θεολόγου Αθανασίου Μουστάκη Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη συμβολή του προτεσταντισμού στη διαμόρφωση της […]