ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Οι δοκιμασίες της ζωής μας

Ιούλιος 10, 2016 στις 13:39 μμ

Ο μεγάλος καθηγητής της ασκητικής ζωής άγιος Ισαάκ ο Σύρος, βαθύς γνώστης του θελήματος του Θεού και έμπειρος πρακτικός διδάσκαλος της […]