Προσευχών

Περί των επτά Προσευχών του ημερονυκτίου

15
Νοεμβρίου 29, 2013 στις 9:45 πμ

Έκαστος χριστιανός, είτε κληρικός, είτε λαϊκός, οφείλει να προσεύχεται πάντοτε κατά το υπό του Κυρίου λεγόμενον, «γρηγορείτε και προσεύχεσθε…» (Μάρκ. […]