ΠΟΝΤΙΚΙ

O ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ… (Δίδαγμα)

Νοεμβρίου 16, 2011 στις 16:51 μμ

Κάποτε χριστιανοί μου κάποιος μοναχός, έφυγε από το κοινόβιο και την ευλογημένη υπακοή και πήγε στην έρημο να γίνει ησυχαστής. […]