ΠΟΝΗΡΗ ΣΚΕΨΗ

Κακός συλλογισμός, πονηρή σκέψη

Ιούλιος 5, 2017 στις 17:20 μμ

Εμπρός, κάμε λοιπόν τον εαυτό σου άξιο για την τόσο σεμνή νηστεία και μη διαφθείρεις με την σημερινή μέθη την […]

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Προσευχή μετάνοιας

Αύγουστος 25, 2016 στις 7:00 πμ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  Αμαρτήσαμε, Κύριε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Λησμονήσαμε τις εντολές σου και πορευθήκαμε σύμφωνα με τη δική μας πονηρή σκέψη.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Προσευχή μετάνοιας

Αύγουστος 25, 2016 στις 7:00 πμ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  Αμαρτήσαμε, Κύριε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Λησμονήσαμε τις εντολές σου και πορευθήκαμε σύμφωνα με τη δική μας πονηρή σκέψη.