Πολιτικός γάμος και Χριστιανική κηδεία συμβιβάζονται;

Πολιτικός γάμος και Χριστιανική κηδεία συμβιβάζονται;

Μάιος 20, 2014 στις 12:20 μμ

Ο πολιτικός γάμος είναι εκούσια εκκλησιαστική αποκοπή και άρα δεν είναι επιλογή κάποιου πού θέλει να ζει συνειδητά κατά Χριστόν […]