ποδόσφαιρο σουβλάκια

Ξύλινη βυζαντινή λειψανοθήκη με σκηνές από τον βίο του Ιωάννη του Βαπτιστή

1
Ιανουάριος 22, 2014 στις 17:28 μμ

Αυτό το μικρό ζωγραφισμένο ξύλινο κιβώτιο του 14ου αιώνα (23,5 × 9,9 × 9 εκ.) που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη […]