περιστασιακές δοκιμασίες

Οι περιστασιακές δοκιμασίες και τα βάσανα στην ζωή μας

Μάιος 26, 2016 στις 15:05 μμ

Τα προηγούμενα είδη μαρτυρίου, που είδαμε, αποτελούν, στις πιο πολλές περιπτώσεις, δείγμα διαχρονικής δοκιμασίας, κατά το πνεύμα της πορείας στη […]