περιστάσιες

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις

1
Δεκέμβριος 5, 2013 στις 6:14 πμ

Υπάρχουν περιπτώσεις πού αισθανόμαστε κάθε ημέρα την ψυχική ανάγκη νά εκπληρώσουμε τά θρησκευτικά μας καθήκοντα π.χ. νά ανάψουμε το κανδήλι […]