Περιγραφή της διαδρομής από το Χιλιανδάρι έως το Βατοπαίδι μέσω Χέρας. Απόσταση: 15 χλμ. Χρόνος: 6 -7 ώρες

Περιγραφή της διαδρομής από το Χιλιανδάρι έως το Βατοπαίδι μέσω Χέρας. Απόσταση: 15 χλμ. Χρόνος: 6 -7 ώρες

.
Ιούλιος 25, 2013 στις 13:00 μμ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδρομή είναι ιδιαίτερα απομονωμένη και χωρίς πηγές νερού. Αυτή η διαδρομή, μακριά από κάθε σημάδι ανθρώπινης εγκατάστασης, είναι […]