περασμένες επιτυχίες

Ωφελεί να σκεφτόμαστε τις περασμένες αμαρτίες μας ή τις περασμένες επιτυχίες μας;

Μάιος 8, 2016 στις 20:08 μμ

Ωφελεί δηλαδή να σκεφτόμαστε το παρελθόν; Το παρελθόν μας έχει ασφαλώς και θετικό και αρνητικό περιεχόμενο. Στη ζωή μας που […]