ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ

Υπόμεινον, διά να λάβης…

Ιούλιος 28, 2016 στις 11:19 πμ

 ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Ο ζητών Χάριν παρά Θεού, οφείλει να υπομένη τους πειρασμούς και τες […]