Πατήρ Αρσένιος Παπατσιώκ

Τι πρέπει να κάνουμε, όταν η πίστη εξασθενήσει;

Ιούνιος 3, 2016 στις 16:14 μμ

Πατήρ Αρσένιος Παπατσιώκ Εάν ευρίσκεσαι σέ κατάσταση πνευματικής εσωτερικής οπισθοχωρήσεως, σίγουρα η πίστις αδυνατεί. Πώς να μην κλονισθή η πίστις! […]