πατάμε σε τόπους που αστράφτουν.

Eρχόμενοι στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν.

.
Ιούλιος 29, 2013 στις 12:25 μμ

Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας ικετεύω, ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα, όπου […]