παροντες

Ισχύει για τους Αγίους μας το «πανταχού παρών»;

Ιούνιος 26, 2016 στις 12:58 μμ

Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι Άγιοι «πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύσιν και ουσία». Σε πολλά μέρη μπορούν […]

Είναι οι άγιοί μας Πανταχού παρόντες;

1
Οκτώβριος 19, 2013 στις 5:45 πμ

Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι άγιοι “Πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύση και ουσία”. Σε πολλά μέρη μπορούν […]