παραγγελίες

Οι τρεις παραγγελίες της Σωτηρίας μας

15
Αύγουστος 6, 2013 στις 8:44 πμ

Ρώτησε κάποιος μοναχός τον αββά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό;» Και απάντησε ο Γέροντας:

Οι τρεις παραγγελίες

26
Ιούλιος 25, 2013 στις 8:12 πμ

Ρώτησε κάποιος μοναχός τον αββά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό;» Και απάντησε ο Γέροντας: