πανεπσιτήμιο

Διαλύει το Πανεπιστήμιο Αθηνών η διαθεσιμότητα

1
Σεπτέμβριος 27, 2013 στις 7:18 πμ

Κραυγή αγωνίας από το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών για το γεγονός πως 498 διοικητικοί υπάλληλοι (από τους 1337 υπηρετούντες) […]