παλαιόν

Αποθέμενοι τον παλαιόν άνθρωπον

15
Οκτώβριος 28, 2013 στις 10:52 πμ

Αδελφοί και πατέρες, μιλήσαμε σε προηγούμενες κατηχήσεις, σύμφωνα με τους ορισμούς των Πατέρων, περί πράξης και θεωρίας, περί εισαγωγής, προόδου […]