ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

Τα Ηλιοστάσια: Η παγανιστική και αποκρυφιστική χρήσις τους

Ιούλιος 2, 2014 στις 13:16 μμ

του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Τα ηλιοστάσια (22 Δεκεμβρίου, 21 Ιουνίου) είναι ένα φυσικό […]