Ο πόλεμος των λογισμών

Ο πόλεμος των λογισμών

Ιούλιος 3, 2014 στις 8:05 πμ

Να εμποδίσουμε τους λογισμούς… Αδελφέ μήπως μπορεί ένα νησί που βρίσκεται στη μέση της θάλασσας να εμποδίσει τα κύματα, ώστε […]