ουρανοι

Ηνοίχθησαν οι ουρανοί και κατέβη φοβερός νεανίας κρατών σπάθην μεγάλην εις την δεξιάν

Ιούνιος 13, 2014 στις 16:14 μμ

Δεν θέλω, αγαπητέ μοι, να σας υστερήσω οπτασίαν φοβεράν, ην είδον εις τας αρχάς του Βαλκανικού πολέμου. Νύκτα τινά, μοι […]

Ένας Γέροντας που πήγε στον ουρανό και γύρισε, είπε στους Πατέρες (video)

1
Νοεμβρίου 19, 2013 στις 19:27 μμ

Ένας Γέροντας που πήγε στον ουρανό και γύρισε, είπε στους Πατέρες… Διηγείται ο Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης Αγίου Ανδρέα. σχόλιο: […]