ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

«Θεμελιώδεις παγκόσμιες αλλαγές – Ορθόδοξη άποψη»

Ιούλιος 6, 2016 στις 17:56 μμ

Σημεία παρεμβάσεων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών στην 23η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ: