ΟΠΩΣ ΣΕ ΑΝΑΠΑΥΕΙ

Όπως σε αναπαύει παιδί μου

1
Οκτώβριος 8, 2013 στις 15:57 μμ

Διογένη Μαλτέζου Προσκυνητές: Ευλογείτε, Γέροντα. Γέροντας: Ο Κύριος, παιδιά μου. Καλωσορίσατε στην καλύβη μας. φαίνεστε πολύ κουρασμένοι από την οδοιπορία. […]