Οκτωβριος

Καρκίνος μαστού: Δωρεάν μαστολογικές εξετάσεις-Διαγωνισμός από το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Οκτώβριος 28, 2017 στις 18:16 μμ

Ο ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Ο καρκίνος μαστού είναι η δεύτερη σε συχνότητα […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017

Οκτώβριος 1, 2017 στις 7:13 πμ

(Η εντολή της αγάπης) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 31-36-Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς […]

Οκτώβριος: Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Σεπτέμβριος 28, 2017 στις 12:24 μμ

Ο μαστολόγος χειρουργός Σταύρος Τσιριγωτάκης με τους συνεργάτες του, είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι στις παθήσεις μαστού, τόσο στην Ελλάδα όσο […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 27, 2013 στις 6:13 πμ

(Λουκ. η´ 41-56) Τω καιρώ εκείνω, άνθρωπός τις προσήλθε τω ᾿Ιησού ω όνομα ᾿Ιάειρος, και αυτός άρχων της συναγωγής υπήρχε· […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 20, 2013 στις 6:39 πμ

(Λουκ. η´ 27-39) Τω καιρώ εκείνω, ελθόντι τω ᾿Ιησού εις την χώραν των Γαδαρηνών, υπήντησεν αυτώ ανήρ τις εκ της […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 13, 2013 στις 6:15 πμ

(Λουκ. η´ 5-15) Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην·  Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού. Και εν τω […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 6, 2013 στις 6:15 πμ

(Λουκ. ζ´ 11-16) Τω καιρώ εκείνω, επορεύετο ο ᾿Ιησούς εις πόλιν καλουμένην Ναίν· και συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 28, 2012 στις 6:07 πμ

Τώ καιρώ εκείνω, ήλθεν προς τον Ιησούν ανήρ ώ όνομα Ιάειρος, καί αυτός άρχων τής συναγωγής υπήρχε: καί πεσών παρά […]