Οι θλίψεις των πιστών

Οι θλίψεις των πιστών

Ιούνιος 10, 2014 στις 8:35 πμ

Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού «Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του […]