Οικογενειακώς

Οικογενειακώς εις την Εκκλησίαν

15
Νοεμβρίου 29, 2013 στις 12:15 μμ

Ο Θείος Χρυσόστομος , ο μέγας αυτός παιδαγωγός , λέγει διά τους οικογενειάρχας , όταν μεταβαίνωσιν εις την εκκλησίαν να […]