ΞΕΝΙΤΕΙΑ

Περί ξενιτειάς

1
Δεκέμβριος 10, 2012 στις 13:13 μμ

του αββά Ιωάννου Καθηγόμενου των μοναχών του Όρους Σινά ΞΕΝΙΤΕΙΑ είναι η οριστική εγκατάλειψις όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα […]