νιδιοτελής

Ανιδιοτελής Αγάπη

15
Μάιος 29, 2013 στις 17:18 μμ

Ένας γέροντας έστειλε τον υποτακτικό του στην Αίγυπτο για να φέρει μία καμήλα και μ’ αυτή να μεταφέρουν τα εργόχειρά […]

Ανιδιοτελής Αγάπη

15
Μάιος 29, 2013 στις 17:18 μμ

Ένας γέροντας έστειλε τον υποτακτικό του στην Αίγυπτο για να φέρει μία καμήλα και μ’ αυτή να μεταφέρουν τα εργόχειρά […]