Νίκαια της

Οι Τούρκοι αλώνουν ξανά την Αγία Σοφία στη Νίκαια της Βιθυνίας

15
Ιούλιος 18, 2012 στις 8:41 πμ

Η ιστορική εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια της Βιθυνίας, με την άλωση της πόλης, το 1331, από τον Ορζάν […]