Νίγδης

Το φετινό προσκύνημα του Πατριάρχη στην Καππαδοκία

1
Μάιος 22, 2013 στις 14:43 μμ

Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώθηκε ότι κατά την εφετεινήν ιεράν αποδημίαν Αυτού εις Καππαδοκίαν, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. […]