Νέα Ρώμη

Ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης Βατάτζης και η επιστολή του στον Γρηγόριον Θ`!!

alt
Σεπτέμβριος 17, 2012 στις 12:51 μμ

Toυ Κωνσταντίνου Χολέβα Ο μήνας Μάιος είναι συνδεδεμένος με τη μνήμη της Κωνσταντινουπόλεως και της Βυζαντινής Ρωμιοσύνης. Στις 11 Μαΐου […]