Μ

Νέα ηγουμένη στην Ι. Μονή Προφήτου Ηλιού Σερρών

1
Αύγουστος 16, 2013 στις 19:00 μμ

Στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, σήμε­ρα Παρασκευή 16 Αυγούστου, συνήλθε σε έκτα­κτη Συνεδρίαση η ιερά Αδελφότητα, για […]

Νέα ηγουμένη στην Ι. Μονή Προφήτου Ηλιού Σερρών

1
Αύγουστος 16, 2013 στις 19:00 μμ

Στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, σήμε­ρα Παρασκευή 16 Αυγούστου, συνήλθε σε έκτα­κτη Συνεδρίαση η ιερά Αδελφότητα, για […]