Μόνο ότι προέρχεται από την καρδιά μπορεί να αγγίξει μια άλλη καρδιά…

Μόνο ότι προέρχεται από την καρδιά μπορεί να αγγίξει μια άλλη καρδιά…

Ιούνιος 30, 2014 στις 8:12 πμ

Πρέπει κανείς να κηρύττει όχι από το ορθολογιστικό του μυαλό, αλλά μέσα από την καρδιά του. Μόνο ότι προέρχεται από […]