μυστήριον

Χριστούγεννα – Ανατολή Σωτηρίας

1
Δεκέμβριος 25, 2013 στις 6:08 πμ

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου “Μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον βλέπω· ποιμένες μου περιηχούσι τα ώτα, ουκ έρημον συρίζοντες μέλος, αλλ’ […]