ΜΟΝΑΧΗ ΑΓΑΘΗ

Τα δάκρυα της Μοναχής Αγάθης

1
Σεπτέμβριος 18, 2013 στις 19:00 μμ

του πατρός Ιωαννίκιου Μπάλαν Ηλθε το καλοκαίρι του 1964. Τα γεγονότα του κόσμου διεξάγοντο με καλές προοπτικές για την Εκκλησία. […]