ΜΕΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Brexit: Τι προβλέπει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιούνιος 24, 2016 στις 11:11 πμ

Εάν το κράτος που αποχωρεί από την Ενωση ζητήσει να επανέλθει, το αίτημά του θα πρέπει να τεθεί υπό τη […]