Μανδήλιο

Το Άγιο Μανδήλιο

15
Αύγουστος 19, 2013 στις 10:19 πμ

Την απόφαση αυτή του τοπάρχη την πληροφορήθηκε διά θείας αποκαλύψεως ο επίσκοπος της πόλεως και έλαβε την επιβαλλόμενη πρόνοια. Συγκεκριμένα, […]