Μακαριστό

Η εκδήλωση για τον Μακαριστό Γέροντα Χαλκηδόνος Μελιτωνα στην Χαλκηδόνα

15
Οκτώβριος 29, 2013 στις 10:15 πμ

«ΑΠΟ-ΛΗΘΗ-ΩΣΙΣ» ΜΝΗΜΗΣ υπό Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου «Η μνήμη είναι το θησαυροφυλάκιον και η διάσωσις των πάντων». (Κικέρων) Εισηγήσει της Α.Θ.Π. […]