Μία σύγχρονη θαυμαστή ίαση: Θεραπεία καρκίνου παρειάς

Μία σύγχρονη θαυμαστή ίαση: Θεραπεία καρκίνου παρειάς

Ιούνιος 2, 2014 στις 10:17 πμ

Εάν πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ’ εμού ει». Τον Απρίλιο του 1998 διαπιστώθηκε ότι είχα […]