Μάτωσαν την εκπαίδευση στη δαμασκό… Αποκεφαλισμός νεαρού!

Μάτωσαν την εκπαίδευση στη Δαμασκό… Αποκεφαλισμός νεαρού!

.
Νοεμβρίου 12, 2013 στις 8:50 πμ

Βρυξέλλες Πορφύρης Δ/Σταφυλά Π Τα αντίποινα των τζιχαιστών που χτυπούν πλέον αδιακρίτως περιλαμβάνουν και έναν ακόμη αποκεφαλισμό νεαρού αλλά και […]

Μάτωσαν την εκπαίδευση στη Δαμασκό… Αποκεφαλισμός νεαρού!

.
Νοεμβρίου 12, 2013 στις 8:50 πμ

Βρυξέλλες Πορφύρης Δ/Σταφυλά Π Τα αντίποινα των τζιχαιστών που χτυπούν πλέον αδιακρίτως περιλαμβάνουν και έναν ακόμη αποκεφαλισμό νεαρού αλλά και […]