Κ.Σημίτης

Η εμπιστοσύνη μας στο Θεό δοκιμάζεται «σκληρά»

15
Ιανουάριος 21, 2014 στις 9:30 πμ

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη […]